%0 Journal Article %A Jarkovský, Jiří %A Dušek, Ladislav %A Pavliš, Petr %A Kubošová, Klára %A Hodovský, Jan %A Hřebíček, Jiří %D 2005 %T Classification of biological communities in biomonitoring programs – suggestion of robust solution %B Informatics for Environmental Protection - Networking Environmental Information %I Masaryk University Brno